Säkerhet i ständig förbättring

 • Nixu AB (fd Europoint) – Revisorer och konsulter

  Nixu AB  tillhandahåller specialistkompetens kring informations- och IT-säkerhet. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av IT-säkerhet från olika branscher. Vi arbetar med informationssäkerhet hos stora och mellanstora företag och organisationer.

  Vi arbetar med:

  Konsulting inom informationssäkerhet och IT-säkerhet.
  Revision och granskning av säkerhet.
  Revision och granskning av betalkortlösningar enligt PCI DSS, PCI PA-DSS och PCI P2PE.
  Revision av identitetsutgivare enligt Kantara IAF och FICAM.
  Evaluering av IT-säkerhet hos produkter i eget evalueringslabb.
  Utbildning inom området, inklusive säkerhet vid systemutveckling samt certifieringsförberedande utbildning.

  Vision

  Vår vision är att vi ska stödja våra kunder så att de kan använda sin infrastruktur och kommunikation säkert och effektivt för sin kärnverksamhet.

  Företaget

  Vi har lång och gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete och av uppdrag åt säkerhetskrävande organisationer i varierande branscher. Vi utför gärna helhetsåtaganden och levererar färdiga lösningar.

  Konsulter

  Våra konsulter är erfarna specialister, granskare och tekniska projektledare. Vår kompetens sträcker sig från lång erfarenhet av informationssäkerhet och IT-säkerhet, teknisk projektledning och utbildning till djup teknisk kunskap kring IP-nät och kommunikationslösningar.

  Alla våra konsulter har flera års erfarenhet som konsulter inom våra teknikområden. De har också en eller flera leverantörsoberoende certifieringar inom området. Några av våra konsulter har också certifieringar på produkter från ledande leverantörer. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling och certifieringar för att dokumentera och utveckla vår kompetens.

  Våra uppdrag är inom:

  Ledningssystem, nationella och internationella regelverk och riktlinjer för informationssäkerhet
  Teknisk säkerhet i infrastruktur och IP-nät
  Design och implementation av tekniska lösningar för infrastruktur och kommunikation
  Inom ovanstående områden genomför vi:

  Utbildning
  Revision
  Förstudier och utredningar
  Upphandling och kravställning
  Lokalisering

   

In March 2016, Europoint joined the Finnish cyber security company Nixu. Together we have the ambition to help create a safer world and a well-functioning digital society. The merger means that we will be able to offer our services to companies across Europe and give us access to more consultants and a broad range of services.

Europoint is now changing the name to Nixu.

nixu-modal-logo