Säkerhet i ständig förbättring

Europoint levererar tjänster inom informationssäkerhet och IT-säkerhet. Vi arbetar med följande områden.

Konsulttjänster

 • Utredningar, förstudier
 • Upphandlingar, kravställning, utvärdering
 • Ledningssystem och säkerhetspolicys
 • Design, konfiguration och installation av IT-säkerhetslösningar
 • Nätverksdesign

Revision och evaluering

 • Revision och granskning av betalkortslösningar och produkter enligt PCI DSS, PCI PA-DSS och PCI P2PE
 • Revision av identitetshantering enligt Kantara IAF och FICAM
 • Revision av säkerhetsprodukter, kodgranskning

Utbildning

 • Certifieringsförberedande utbildningar
 • Säker systemutveckling
 • Företagsanpassade utbildningar

Kontakta oss! Vi berättar gärna mer om vad vi kan erbjuda.

In March 2016, Europoint joined the Finnish cyber security company Nixu. Together we have the ambition to help create a safer world and a well-functioning digital society. The merger means that we will be able to offer our services to companies across Europe and give us access to more consultants and a broad range of services.

Europoint is now changing the name to Nixu.

nixu-modal-logo