Säkerhet i ständig förbättring

  • Informationssäkerhet

    Nixu AB (fd Europoint) utför uppdrag inom hela informationssäkerhets-området baserat på en bred kompetens och erfarenhet. Vi arbetar med granskning och framtagning av Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) och alla aspekter av informationssäkerhet som dessa kräver. Bland annat hjälper vi till med riskanalyser, incidenthantering och kontinuitetsplanering. Vi arbetar ofta med att höja säkerhetsmedvetandet inom organisationer, där utbildning fyller en viktig funktion.

    Nixu åtar sig även uppdrag för att stödja organisationer och företag i inköps- och upphandlingsprocesser.

In March 2016, Europoint joined the Finnish cyber security company Nixu. Together we have the ambition to help create a safer world and a well-functioning digital society. The merger means that we will be able to offer our services to companies across Europe and give us access to more consultants and a broad range of services.

Europoint is now changing the name to Nixu.

nixu-modal-logo