Säkerhet i ständig förbättring

  • Kurser

    Nixu AB (fd Europoint) håller färdiga kurser och tar fram skräddarsydd utbildning inom området informationssäkerhet och IT-säkerhet. Kurserna kan vara förberedande inför en certifiering eller behandla specifika ämnen inom området. Våra kurser är öppna för deltagare från olika företag men kan också vara skräddarsydda för en enskild kunds behov. Vid kurserna blandar vi teori med erfarenheter och kunskap hämtad från verkliga uppdrag.

    Vi arbetar även med att sätta upp utbildningsprogram för säkerhetsmedvetande och skriver kursmaterial och handböcker.

In March 2016, Europoint joined the Finnish cyber security company Nixu. Together we have the ambition to help create a safer world and a well-functioning digital society. The merger means that we will be able to offer our services to companies across Europe and give us access to more consultants and a broad range of services.

Europoint is now changing the name to Nixu.

nixu-modal-logo