Säkerhet i ständig förbättring

 • Revision och compliance

  Nixu AB (fd Europoint) har stor erfarenhet av att införa, granska och validera regelefterlevnad för företag och organisationer som på något sätt påverkas av regulatoriska krav. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att hitta lösningar för att säkra information som samtidigt är hanterbara både organisatoriskt och tekniskt.

  Vi erbjuder rådgivning och granskning mot bland andra följande internationella regelverk och lagar:

  • Payment Card Industry Data Security standard (PCI DSS)
  • Payment Card Industry Payment Application Data Security standard (PCI PA-DSS)
  • Payment Card Industry Point to Point Encryption (PCI P2PE)
  • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
  • Federal Drug Administration Good Practices (FDA GxP), specifikt CFR Part 11
  • EMEA Guidelines to Good Manufacturing Practice (GMPs) – Annex 11
  • Federal Identity Credential and Access Management (FICAM)
  • Kantara IAF
  • US Sarbanes-Oxley Act (SOX)
  • European Commission’s Directive on Data Protection och U.S.-EU Safe Harbor Framework

  Nixu AB arbetar även med nationella regelverk som till exempel Personuppgiftslagen (PUL), Patientdatalagen (PDL), KSF (Försvarsmakten) och FAP (Polismyndigheten).

  Nixu är även ackrediterade revisorer (QSA) för PCI DSS och PCI PA-DSS, samt “Third Party Auditor” för PAN Nordic Card Association och genomför validering av lösningar enligt deras standarder för Unattended Payment Terminals (UPT) och terminallösningar med End-to-End Encryption (E2EE).

  Vi är även en Kantara-Accredited Assessor för Kantara Initiative och validerar identitetsutgivare enligt Kantara IAF och FICAM.

In March 2016, Europoint joined the Finnish cyber security company Nixu. Together we have the ambition to help create a safer world and a well-functioning digital society. The merger means that we will be able to offer our services to companies across Europe and give us access to more consultants and a broad range of services.

Europoint is now changing the name to Nixu.

nixu-modal-logo